Infoavond ouders eerstejaars 23/09/2014

Graag nodigen we u uit op onze eerste informatieavond op DINSDAG 23 SEPTEMBER om 20.00 u. in de polyvalente zaal.

De avond verloopt als volgt:

20.00: Verwelkoming door Guy en Bea, directeur en adjunct-directeur
20u15: Huiswerk- en studiebegeleiding door Stijn en Daisy
20u20: CLB
20u25: Oudervereniging
20u30: Pauze met een drankje
20u45: Gelegenheid om naar de klassenleraar en de vakleerkrachten te luisteren en, voor wie dit wenst, met hen van gedachten te wisselen. Het is handig als u op voorhand even aan uw kind de naam van zijn klas/klassenleraar vraagt.

Mogen we ook u begroeten op deze avond? Alvast hartelijk welkom!